Dette har koronakrisen kostet Sykehuset Innlandet så langt

Viruskrisa har så langt kostet Sykehuset Innlandet 158 millioner kroner. Hva resultatet blir i løpet av året, vet ingen.