Hvem får plass på Stortinget? Hvem blir vinnerne og taperne i fylket og hvordan har man stemt i Valdres-kommunene? Svarene får du her.

Du vil her få oversikt både over prosentvis oppslutning og mandatfordeling på både kommune- og fylkesnivå. Nederst ligger oversikten på landsnivå.