Dette svarte de folkevalgte da spørsmålet om fradeling av ei boligtomt i Kleivgardsbygda kom på bordet

Administrasjonen i Etnedal tilrådet i sin innstilling til vedtak ei fradeling av eiendommen Kleivgard nordre, der Jorunn og Knut Ole Gladhaug i dag bor.