Valdres blir lytta til: Ny lov åpner for "Fødnesvegen"

Kulturdepartementet har teke initiativ til ei endring av lov om stadnamn. -Nord-Aurdal kommune og dei andre Valdres-kommunane har vore sterkt engasjerte i stadnamnsaker, og det er derfor viktig at me svarar på høyringa, skriv saksbehandlar Renate Remme Øverseth i sin innstilling til kommunestyret.