Digitalt landsmøte for Norsk Målungdom; Jobbar for nynorsken, dialektane og språkmangfaldet

Sjølv om Norsk Målungdom måtte avlyse det fysiske landsmøtet, vart møtet gjennomført digitalt på laurdag. Der sto val av nytt styre og andre naudsynte vedtak på køyreplanen.