VALDRES: Nærmere 26 700 søknader om ulike tilskudd knyttet til covid-19 har resultert i en utbetaling av 3,7 milliarder kroner til over 23 000 organisasjoner, melder Lotteritilsynet.

I nesten to år måtte frivilligheten innrette seg etter myndighetene sine råd og restriksjoner, og kunne ikke gjennomføre inntektsbringende arrangement og aktivitet som normalt. Det ble behov for å forlenge, utvide og tilpasse kompensasjonsordninga (C1, C2 og C3), og etter hvert stimulere til aktivitet tilpasset smittesituasjonen (C4, C5 og C6).

Totalt 146 lag og organisasjoner i Valdres søkte om tilskudd, noe som resulterte i en utbetaling på 6.763.071 kroner lokalt.

Her finner du oversikten over hvem som fikk innvilget koronamidler. Tilbakebetalinger og omgjøringer etter klager inngår ikke i oversikten.

I oversikten framkommer det at Øystre Slidre Idrettsarrangement AS fikk den største biten av kaka, med 1 027 100 kroner. Neste følger Øystre Slidre Idrettslag med 847 100 kroner. Fagernes Idrettslag fikk den tredje største biten, med 565 926 kroner.