Disse butikkene i Valdres får du sette inn og ta ut kontanter på fra 1. juli

Når Dnbs avtale med Posten utløper 30. juni overtar dagligvarebutikkene kontanttjenestene til storbanken.