Disse damene ringer til hver eneste i målgruppen for å bli vaksinert. Snakket med alle over 85 år onsdag. Sitter og ringer dem mellom 85 og 75 nå.