VALDRES: Grunnen er at personer med alvorlig svekket immunforsvar har en økt risiko for å bli alvorlig syke av korona og har i tillegg en lavere effekt av vaksinen enn friske personer.

– Tilbudet vil tre i kraft så snart det er praktisk mulig, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Inntil 200.000 personer

Personer med immunsviktsykdommer, organtransplanterte, kreftpasienter med pågående eller nylig avsluttet kreftbehandling, og pasienter med autoimmune sykdommer som står på immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar og er dermed ekstra utsatt for viruset.

Et grovt anslag er at disse pasientgruppene samlet utgjør inntil 200.000 personer i Norge.

Beslutningen om å tilby personer med alvorlig svekket immunforsvar en tredje vaksinedose er tatt etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI mener det i dag ikke er grunnlag for gjentatt vaksinasjon av andre grupper, slik som for eksempel den eldste delen av befolkningen. Videre påpekes det at dette kan endre seg i tiden fremover.

Oppfordrer andre

Det er ikke meldt om andre bivirkninger etter tredje dose enn det som er kjent etter første og andre dose. Den tredje dosen trenger ikke å være av den samme typen mRNA-vaksine som ved de to første dosene.

Videre oppfordrer Høie alle som ennå ikke har takket ja til vaksine, til å ta både dose 1 og 2.

– Når vi andre takker ja til vaksine, er vi med å beskytte dem som har svekket immunforsvar, påpeker Høie.