Norsk Fri­lufts­liv: Mar­kant øk­ning i as­ke­spred­ning i na­tu­ren

Tall hen­tet inn av Norsk Fri­lufts­liv ty­der på at as­ke­spred­ning som al­ter­na­tiv til grav­ferd har økt med rundt 30 pro­sent de siste fem år.