Drakk to øl og kjørte til butikken. På vegen møtte han politiet som hadde promillekontroll …