Rigmor Aasrud om ny struk­tur for ting­ret­te­ne Et helt håpløst for­slag fra dom­stols­kom­mi­sjo­nen

Stor­tings­rep­re­sen­tant Rigmor Aasrud (Ap) mener at for­sla­get fra domstolskommisjonen er håpløst.