Dømt for grovt tjuveri

Artikkelen er over 2 år gammel

En tidligere straffedømt mann med innreiseforbud til Norge, er dømt til fengsel i ett år og fire måneder for grovt tjuveri, blant annet fra Felleskjøpet Fagernes. En medtiltalt i saken ble frifunnet.

DEL

Fagernes: To litauiske menn sto i november tiltalt i Valdres tingrett for å ha stjålet diverse verktøy, gressklippere og andre landbruks- og hagemaskiner fra Felleskjøpet Fagernes. Tiltalen gjaldt også tjuverier på Felleskjøpet Lillehammer og Lena Maskin på Dokka i juli 2017. Tjuvegodset skulle transporteres videre til Litauen.

Ingen fellende bevis

Det er funnet spor etter den ene mannen på gjerningsstedene, blant annet en sigarettsneip, og fotavtrykk, men det foreligger ikke bevis i form av DNA, fingeravtrykk, vitneobservasjoner eller videoovervåking som knytter han direkte til åstedene. «Retten mener det er en rekke indisier som går i retning av at xxx har hatt befatning med de tre tyveriene. Han har ingen troverdig forklaring på hvorfor han har vært i de aktuelle områdene når tjuvereien ble begått», heter det i domsslutningen fra Valdres tingrett. Likevel ble mannen frifunnet, da retten ikke har funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil at mannen har deltatt på tjuveriene. Den medtiltalte mannen, mistenkt for å ha fraktet tjuvegodset, ble derimot dømt til ett år og fire måneder i fengsel.

Ikke troverdig

Den dømte mannen hevder at han påtok seg et transportoppdrag på grunnlag av en annonse han hadde lest på internett. Oppdraget gikk ut på å transportere utstyr for litauiske arbeidere, som etter endt arbeidskontrakt skulle returnere fra Norge til Litauen. Han møtte oppdragsgiverne da han kom til Fagernes, men ble bedt om å vente tre, fire dager før transporten kunne gjennomføres. I denne perioden oppholdt han seg hos noen litauiske bekjente. Mannen hevder at han spurte om godset var stjålet. De forsikret at det ikke dreide seg om tjuvgods. Han hadde ingen interesse av å sjekke hva slags gods det dreide seg om, har han forklart.

Fengselsstraff

Han har også tidligere fått straffereaksjoner for lovbrudd begått i Norge. Det ene forholdet gjelder dieseltjuveri, det andre gjelder uaktsom hvitvasking av en verdi på 100.000 kroner. «Retten har videre funnet det bevist at xxx har utvist forsett. Retten tar utgangspunkt i at han ble dømt for uaktsom grov hvitvasking i mars 2017. Med denne erfaringen forelå det et særlig grunnlag for ham til å være aktpågivende. At han igjen påtar seg et transportoppdrag fra totalt ukjente og ikke verifiserte personer som han har kommet i kontakt med på internett viser at han ikke opptrådte forsiktig», heter det i dommen fra Valdres tingrett.

Artikkeltags