Forslaget om å legge ned sykehuset i Elverum er destruktivt og nedbrytende. Tre - 3 - velfungerende, gode sykehusmiljøer peker seg ut i Storfylket Innlandet. De er viktige «byggesteiner». Ja, i dette svære arealet kommer vi ikke utenom hensynet til geografiske avstander! I erkjennelsen ligger også et udiskutabelt faktum at utkantbygder som Vang i Valdres, Beitostølen og Norddalen har urimelig lang vei til sykehus i dag. Da synes det på tide at styrene i Sykehus Innlandet og Helse sør-øst tar realitetene til seg og endrer fokus fra nytt storsykehus til å bygge videre på de verdifulle MILJØENE i Elverum, Lillehammer og Gjøvik. Legg heller all energi i å tilpasse disse innarbeidede institusjonene slik at folket forstår at helsemyndighetene vil dem vel. Et omsorgsopplegg som ikke rokker ved tryggheten når det gjelder.

Ta også med i vurderingene Jørund Hassels gode argumenter i GD-nett 14. jan. 2021, kl. 0725: «Hvor mange er reelle «fra sykehus til sykehuspasienter?»

Samtidig bør det tas inn i vurderingene at Hedmark og Oppland nylig har blitt Innlandet. Innlandsfolket har lagt for dagen at omstilling tar tid. Lang tid! Og en del debattanter bør notere seg at det faktisk bor mennesker nord for Mjøsa også. Ikke få heller!

At det nye storfylket også har behov for ny infrastruktur til å stimulere samhandling hvor manglende veisamband er til hinder, hører med i det fremtidige bildet. Omsorgs-opplegget bør ta hensyn til det. Ja, det er velkjent lærdom at nye, rasjonelle veisamband mellom tettsteder fører til ny dynamikk i samfunnene og demografiske endringer. Et nærliggende behov fremgår av Østlandsforsknings rapport fra 2015 om Valdres. Rapporten, bestilt av fylkesmannen, konkluderte med at Valdres har liten eller ingen samhandling med fylket for øvrig, unntatt Gjøvik-regionen. Tiltak for direkte vei Valdres – Gudbrandsdalen er på vent. Et annet eksempel kan være ny mellomriksvei Elverum – Malung. Den vil kutte kjøreavstanden mellom Mjøsbyene/Møre/Romsdal og Stockholm med ca. 10 mil hver vei. Det fører til ny travelhet. Tiden arbeider for begge disse prosjektene og lokaliseringen av sykehusene kan fremskynde dem. Et interaktivt forhold?

En annen grunn til å bygge videre på Elverum, Lillehammer og Gjøvik er omtalt i en ny Sintef-rapport, nevnt i Aftenposten 14. d.m., som konkluderer: Skal vi nå klimamålene våre, bør vi heller rehabilitere gamle bygg enn å bygge nytt. Utslippene kan halveres ved rehabilitering.

Rett til omsorg & tilnærmet likeverdighet for pasienten og pårørende bør møtes med Hovedsykehus geografisk, sentralt plassert i Storfylket.