– Det handler om å være våken, følge med og snu seg raskt om nødvendig. Vi kan ikke akseptere at Valdres til stadighet er salderingspost, sier Ingjerd Thon Hagaseth til avisa Valdres.

– Det henger ikke sammen

Allerede har Ketil Kjenseth (V) levert inn et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie. Han vil vite hva statsråden gjør for at innbyggerne i Oppland skal oppleve mindre avstand mellom helsetilbudene i kommune og sykehus, i stedet for at mange nå opplever en stadig sentralisering og mindre samhandling mellom dem.

Ingjerd Thon Hagaseth har også engasjert seg i forslaget om å stenge DPS i Aurdal og samle tilbudet på Fagernes.

– Det henger ikke sammen at sykehusledelsen vil sentralisere på den ene sida, men samtidig styrke tilbudet lokalt, så dette var et slag i trynet, sier Thon Hagaseth på telefon.

– Sykehus i pengeknipe

Hva tenker du om svarene fra sykehusledelsen?

– De er skikkelig pengeknipe og de har et ansvar for å finne dekning for dette her. Men, jeg synes vi må betale mye for vegen mot et stort sykehus og jeg er ikke villig til at vi skal ofre så mye, svarer Thon Hagaseth.

Har Valdres sovet i timen?

Også Thon Hagaseth er spent på hva samlokaliseringa og hva det egentlig betyr i reine ord.

– Vi må nok mer på banen i forhold til dette med sykehusstruktur enn vi har vært til nå, for vi har lent oss på at vi har Valdres lokalmedisinske senter og DPS i Aurdal. Vi har hatt et bra tilbud i Valdres, men det er helt uakseptabelt at dette skal raderes helt ut, sier Thon Hagaseth.

– Har du fått noen signaler med tanke på utfallet?

– Nei, slike sykehusforetak er utenfor vår politiske kontroll. På mange måter kunne en ønske seg tilbake til den tida da folkevalgte var med og styrte sykehusene og sykehusstrukturen. Det å komme nærmere beslutningene og sikre at tilbudene rundt omkring blir bedre. Sånne modeller taler bare for større enheter og sentralisering. Da blir det business og kroner som teller fullt og helt, avslutter Thon Hagaseth.

Elin Anita Lund, som selv har vært pasient i Aurdal flere ganger, holdt appell under demonstrasjonen mot nedleggelse av DPS i Aurdal.