Arbeidet med utvikling av det distriktpsykiatriske tilbudet er i gang

Foto:

Av

Arbeidet med å samlokalisere DPS Gjøvik sin virksomhet i Aurdal og Valdres lokalmedisinske senter er i gang.

DEL

Valdres: Arbeidsgruppa som jobber på mandat fra administrerende direktør i Sykehuset Innlandet hadde sitt første møte tirsdag.

DPS Gjøvik sin virksomhet i Aurdal ønskes samlokalisert med Valdres lokalmedisinske senter på Fagernes, som skal utvikles videre for befolkningen i Valdres i samhandling med kommunene. Arbeidsgruppas mandat er å utrede og anslå behovet for døgnplasser, samlokalisert ved Valdres lokalmedisinske senter, både med tanke på antall og type døgnplasser som er nødvendig for å dekke deler av behovet for DPS-døgnplasser for befolkningen i Valdres.

Arbeidsgruppen skal også beskrive det framtidige tilbudet ved DPS Gjøvik, Valdres innen 1. juni 2019.

– Det første møtet i arbeidsgruppa var veldig bra. Jeg føler meg trygg på at vi sammen skal klare å få til et godt tilbud for pasientene og samtidig sikre gode og faglig spennende arbeidsplasser på Fagernes, sier arbeidsgruppas leder, divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke i Sykehuset Innlandet.

I arbeidsgruppas første møte ble det blant annet vektlagt at en må sørge for gode prosesser med nødvendig involvering underveis og god medvirkning av brukere og ansatte. Arbeidsgruppa består av følgende medlemmer: Gunn Gotland Bakke (leder), Liv Hammerstad, Unni Rasmussen, Laila Olsen, Liv Hestekind Berg, Rasmus Dynna, Janniche Pedersen Nereng, Anne Bi Hoffsten, Sissel M. F. Bjørli, Lars Arne Hagen, Toril Grønbrekk, Martin Sæbu, Toril Naustdal, Per Einar Jahr, Anne Helga Espeliødegård, Svein Eirik Lund, Tone Meisdalen, Morten Lang-Ree og Ingerlise Ski.

Artikkeltags