At sjølvstendig næringsdrivende har svakere rettigheter enn fast ansatte, er dessverre fremdeles ei sannhet. En driver for egen risiko, og må sjøl ordne med pensjonssparing og forsikringer. For mange er det frihet å i stor grad kunne drive for seg sjøl, være sjef over egen bedrift og kunne bruke de evner og ideer en har til å drive næringsvirksomhet. Men om du blir sjuk, kan du rett og slett risikere at du ikke lenger orker å drive bedrifta.

Slik er det med Marte Evensen, som i mange år har drevet ME Interiør og Styling i Fagernes i fem år. I forrige uke fortalte Evensen om den tøffe, smertefulle og vanskelige perioden som førte til at hun nå har valgt å avvikle interiørbutikken sin. I januar mista Evensen og mannen barnet sitt et halvt år ut i svangerskapet. Evensen, som hadde et enkeltpersonforetak, opplevde da å bli kasteball i systemet, og måtte i tillegg til den forferdelige situasjonen det er å miste et ufødt barn, bekymre seg for økonomien og arbeidsplassen. Da hun mista barnet, ble også Evensen sjukmeldt 100 prosent.

Driver man et enkeltpersonforetak har man ikke rett på dagpenger, og foreldrepermisjonen blir beregna ut fra de tre siste årene. Har du nettopp starta bedrift, eller vært gjennom to år med pandemi, kan en derfor også komme økonomisk dårlig ut av det.

Vanlige arbeidstakere får – heldigvis – dekt sjukefravær fra første dag. Men sjølstendig næringsdrivende må dekke de første 16 dagene sjøl. Og når du blir sjuk, er det heller ikke bare-bare å få noen til å steppe inn for deg. «Man kan jo tegne diverse forsikringer, men det er svindyrt igjen. Så da blir det et vurderingsspørsmål», sier Evensen.

Det er utrolig tøft av Evensen å stå fram med historia si. Bare slik er det mulig å få til endring. Evensen sier hun håper at hun ikke skremmer framtidige gründere fra å satse. I så fall er det ikke Evensen sjøl, men det manglende sikkerhetsnettet for sjølstendig næringsdrivende som er problemet for nyskaping og private virksomheter.