Dyk­ti­ge på in­teg­re­ring: Fem­ten na­sjo­na­li­te­tar på hei­men i Sør-Aurdal

Av

Sør-Aurdal kom­mu­ne er dyk­ti­ge på å in­teg­re­re per­so­nar med utan­landsk bak­grunn i ar­beids­li­vet