Tørkerammede kan søke pengestøtte

Artikkelen er over 1 år gammel

Hardt tørkerammede kan søke om skjønnsmidler fra Fylkesmannen, dersom de har uforholdsmessige store utgifter i forbindelse med tørkekrisen