Hva gjør du om du kjører på dyr på utmark? Er det så dyrt som man skal ha det til?

Nå er dyrene på utmarksbeite, og der vil de være til høsten. Spesielt Tisleidalen/Åbjør med nye, fine veger er en uheldig kombinasjon med sau som stort sett oppholder seg i vegbanen. I fjor ble det rapportert om flere påkjørsler der førerne hadde stukket av fra stedet, og latt dyrene ligge igjen og pines - trolig fordi de vil slippe unna regningen. Men hvor stor er egentlig denne regningen?