Gå til sidens hovedinnhold

Dyrkbar jord kan bli nedbygd på Beitostølen – no ligg planen ute til høyring

Reguleringsplanen for Skjenhauglie på Beitostølen er ute til offentleg ettersyn. Planen omfattar 8 dekar fulldyrka jord og 2,2 dekar overflatedyrka jord. Statsforvaltaren vurderer innvendingar til planen på bakgrunn av kapasiteten til Beito renseanlegg.

For abonnentar