E16 Fagernes-Øylo: Flere innsigelser til reguleringsplanene, men prosjektet er i rute, i følge Knut Westerbø i Statens Vegvesen

Da høringsfristen for de fem reguleringsplanene for utbedringen av E16 Fagernes-Øylo gikk ut i slutten av januar, hadde Statens vegvesen fått mange merknader og flere innsigelser.