E16 Fagernes – Øylo – vegbygging etter modell fra 70-tallet?

Frode Rolandsgard er skeptisk til hvordan løsninga på prosjektet Fagernes – Øylo blir i forhold til myke trafikanter. Byggemodellen som blir brukt, blir kalt Valdresmodellen. Den skal gi mest mulig meter utbedra kjøreveg i forhold til bevilgningene. Rolandsgard betegner modellen som «vegbygging etter modell fra 70-tallet», og at den ikke tar hensyn til myke trafikanter.