VANG: Nå er det endret kjøremønster i Hugavike. Trafikken skal legges over på ny omkjøringsveg, slik at den midlertidige brua kan fjernes.

Vegtrafikksentralen opplyser at for tunge kjøretøy over 3,5 tonn må det kjøres om Fv. 51 eller Fv. 52. Kjøretøy under 3,5 tonn kan kjøre om Fv. 2510, Vennisvegen.

Følg Statens vegvesen sitt arbeid med E16 gjennom Valdres her.