– Når Fa­ger­nes luft­havn sel­ges, må det inn en klau­sul om at den skal drif­tes vi­de­re som fly­plass, sier Atle Hovi i Bei­to­stø­len Resort

Adm.dir. Atle Hovi i Bei­to­stø­len Resort fikk noen mi­nut­ter til å snakke om Fa­ger­nes luft­havn Lei­rin med le­der av trans­port­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, Hel­ge Orten. – Når Fa­ger­nes luft­havn sel­ges, må det inn en klau­sul om at den skal drif­tes vi­de­re som fly­plass, var bud­ska­pet til Hovi.