Hva skjer om en semitrailer brenner i Bagnskleivtunnelen? Mandag fikk nødetatene en liten smakebit

– I dag har vi hatt en "bli-kjent-dag" med brann­ve­sen, po­li­ti, am­bu­lan­se og en­tre­pre­nø­rer, pluss ord­fø­re­ren, for at de skal bli tryg­ge på det nye ob­jek­tet som tun­ne­len er i byg­da, sa se­ni­or­råd­gi­ver Kai Gundersen i Sta­tens veg­ve­sen.