Røde roser var festet på gjerdet over tunnelåpningen tirsdag.