Mandag 27. november kl. 11.30 blir det åpning av gang- og sykkelvegen langs E16 fra Begnadalen skole til Strandbråten/Vegamotet.

Alle er invitert til høgtidelig åpninga og det blir felles marsj fra Begnadalen skole til Opheim i Strandbråten-kroken hvor rektor bor. Der venter varm saft og kaffe.

Ta på refleksvest og ta gjerne med det norske flagget, oppfordrer arrangørene.

Nå er det endelig trygt å gå og sykle for barna ved Begnadalen skole og Begnadalen barnehage, står det på invitasjonen.

To kilometer lang

Den nye gang- og sykkelvegen langs E16 i Begnadalen er om lag to kilometer lang og skal gjøre det tryggere å gå eller sykle langs E16. Gang- og sykkelvegen blir tre meter bred og får asfaltdekke.

Det blir ei tre meter bred grøft mellom gangvegen og kjørebanen. Det er mye trafikk langs E16 til tider, særlig i forbindelse med helger og utfartsdager, og gående og syklende på denne strekninga vil nå kunne ferdes atskilt fra biltrafikken.

16,5 millioner

Statens vegvesen har avsatt om lag 16,5 millioner til tiltaket, som særlig er tenkt å bedre trafikksikkerheten til barn og voksne som skal til og fra Begnadalen skole. Byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Magnus Stensby, forteller at det var flere entreprenører som meldte sin interesse, men at det til slutt bare var Brødrene Dokka AS som leverte inn anbud. Anbudet er på 8 millioner kroner, levert med ferdig asfalt. I tillegg kommer moms og utgifter for prosjektering, grunnerverv, kostnader for flytting av telekabler og grunnerverv.

Les mer om saka her.