Er 80 kilometer i timen riktig hastighet på E16 gjennom Bjørgokrysset?

Nyvegen mellom Bagn og Bjørgo ble et flott stykke vegarbeid. Det er ingen tvil om at prosjektet ble en klar forbedring i forhold til det som var.