-Hvem har ansvaret for at det ser slik ut?

Irene Strand har sendt oss bilder av to kumlokk som ser ut som de er slått av, og ligger ved siden av kummene langs E16 i Strand.