Brød­re­ne Dok­ken AS god­tar ikke fore­leg­get. Nå blir det retts­sak

Både Sta­tens veg­ve­sen og Brød­re­ne Dok­ken AS fikk en halv mil­li­on kro­ner i fore­legg et­ter dødsulyk­ka i Klos­bø­le. Sta­tens veg­ve­sen har fått ut­satt svar­fris­ten til 1. juni, men Brød­re­ne Dok­ken AS vil ikke godta fore­leg­get. Der­med blir det retts­sak.