Denne skal fjernes raskt!

En leser har sendt dette bildet av en gedigen snøhaug måkt sammen rett ved fotgjengerfeltet langs E16 i Fagernes. Og spør hvem som har ansvaret.