E16 står no fram som hovudvegsambandet aust-vest: Den veldig lange valdresveg-marsjen

Artikkelen er over 1 år gammel

Veg­di­rek­to­ra­tet vende i man­ge år tom­me­len ned for at E16 skul­le vera ho­vud­sam­band mel­lom aust og vest, og det har vore po­li­tisk drag­kamp om ve­gen.