Folk har gått mann av huse for å oppleve tunnelåpningen

Den nye brua i Bagn er smekk full av folk som vil inn og se tunnelen med egne øyne.