Det har vært særdeles mange utforkjøringer i Valdres den siste uka, spesielt langs E16 fra Fagernes til Filefjell har det vært mye å gjøre. Lørdag var det et nytt vogntog som fikk hjulene utenfor vegen. Dette skjedde ved 14-tida lørdag.