Prekvalifisering for utbedring av E16 Hande-Øylo i Valdres lyst ut

Sak som engasjerte: Prosjektleder Vegar Antonsen frå Statens vegvesen (t.v.) og Knut Westerbø, planleggingsleder, møtte kommunestyret og ledelsen i Vang tidligere i november. Her i samtale med rådmann Reidar Thune, som selv har E16 forbi eiendommen sin.

Sak som engasjerte: Prosjektleder Vegar Antonsen frå Statens vegvesen (t.v.) og Knut Westerbø, planleggingsleder, møtte kommunestyret og ledelsen i Vang tidligere i november. Her i samtale med rådmann Reidar Thune, som selv har E16 forbi eiendommen sin. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

E16 Hande-Øylo skal utbedres vinteren 2019 til høsten 2023, og Statens vegvesen ønsker å involvere entreprenør helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt. Nå inviteres entreprenører til å prekvalifisere seg for oppdraget.

DEL

Vang/Vestre Slidre: Fristen for å levere forespørsel om prekvalifisering er 25. januar 2019. Statens vegvesen arrangerer tilbudskonferanse på Regionvegkontoret på Lillehammer 9. januar. Etter prekvalifisering vil inntil tre tilbydere bli invitert med videre i en kortfattet og lite ressurskrevende dialogfase hvor målet er å få utarbeidet så gode tilbud som mulig. Når dialogen er ferdig, settes endelig tilbudsfrist.

Les også: Startar på E16 i 2021

Utbedringsprosjekt

E16 Hande–Øylo er del av utbedringsprosjektet E16 Fagernes-Øylo, der lengre strekninger av eksisterende vei skal utvides til 8,5 meters bredde for å øke framkommeligheten og trafikksikkerheten. Dagens vei har varierende standard og bredde, ligger mye i sideskrått terreng og har mye randbebyggelse. Det er derfor behov for ulike tiltak på ulike deler av strekningen med blant annet bredding, forbedring av bæreevne, utskifting av drens- og overvannssystem, kurveutbedring, utslaking av sideterreng og nytt dekke.

Strekninga er på 42 kilometer og prosjektet er delt i to: strekningen mellom Øylo der tunnelen gjennom Kvamskleiva skal starte og fram til Ryfoss, og fra Ryfoss til Hande der tunnelpåslaget en gang kanskje vil komme for tunnel fram til Fagernes.

Rammen er på 500 millioner kroner, og å involvere entreprenør helt fra planreguleringsfasen kalles samspillsentreprise.

Artikkeltags