Po­li­ti­ker­ne drøf­tet hva de kan få for 500 mil­li­o­ner kro­ner

Artikkelen er over 1 år gammel

Sta­tens veg­ve­sen har fått 500 mil­li­o­ner kro­ner til å gjen­nom­fø­re ut­bed­rin­ger som skal øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten på E16 fra Fa­ger­nes til Øylo. Man­dag møt­tes po­li­ti­ker­ne i Nord-Aurdal, Vest­re Slidre og Vang for å drøf­te plan­pro­gram­met.