– Eg er hel­dig som får lov til å en­ga­sje­re meg po­li­tisk og som også får lov til å ta med ba­b­yen i kom­mu­ne­sty­ret

Har vi po­li­tisk li­ke­stil­ling mel­lom kjøn­na i Vald­res? Sva­ret er nei, men vi nær­ma­re oss.