– Eg er svært uroa for dei næringane som er hardt råka av denne krisa

– Eg meiner at det er heilt rett at tiltaka som vart innført 12. mars vidareførast, slik statsministeren og helseministeren understreka i tysdagens pressekonferanse.