– Eg fekk sjå kor sårbart livet er, og kor fort det kan snu

Tormod Ulven, Lomen, fødd 1993