– Eg kjende på eit djupt sakn som prega meg langt utover i ungdomstida

Ole Knut Steinset, Bruflat, fødd 1969