Ei kvinne og seks menn vil bli ny leiar for teknisk drift i Vestre Slidre – tre er lokale

Stillinga som leiar for teknisk drift i Vestre Slidre kommune fekk sju søkjarar etter andre gongs utlysing. Ein av søkjarane har trekt seg.