Legger en til rette for utbygging av hytter og reiseliv, må en også sørge for at vann- og avløpsnettet er stort nok. Slik er det ikke i Vang, der kommunen nå bryter forurensningsloven. Kapasiteten ved renseanlegget ved Fløgstrøndfjorden nedenfor Tyinkrysset er nemlig sprengt – bare tre og et halvt år etter at anlegget sto ferdig.

Anlegget skal håndtere 250 kubikk med kloakk i døgnet. Periodevis er det derimot behov for at det går nesten dobbelt så mye kloakk gjennom anlegget som det er dimensjonert for, som for eksempel i påska, når en regner med opp til 480 kubikk. Konsekvensen er at anlegget – som alene kosta 16 millioner kroner da det ble bygd – i praksis var altfor lite før det åpna. Kloakken renner dermed ut i Begnavassdraget. Det er svært urovekkende at kommunen i dag ikke har oversikt over de miljømessige konsekvensene. Algeoppblomstring og fiskedød kan være konsekvensene av kloakkforurensing.

Nå klør kommuneadministrasjonen seg i hodet over hvordan dette kunne skje. Under arbeidet med renseanlegget fikk derimot administrasjonen, ifølge vår dekning av saka, «godord» fra kommunestyret i desember 2017, og gjennomføringa av prosjektet ble omtalt som «eit prosjekt til etterfølging.» Den gangen ble det framholdt at dette prosjektet, i motsetning til bygginga av VBU, ikke hadde en byggekomité. I etterkant, nå i 2022, kan en vel si at det ikke var et prosjekt til etterfølgelse.

Fra og med i juli ble det nemlig innført byggestopp på Tyinkrysset/Filefjell. Det skjedde bare to måneder etter at Fredensborg Fritid sikra seg avtale om utvikling av 49 000 mål i området. Hva byggestoppen får å si for utviklinga Fredensborg Fritid nå planlegger, vet ikke Vang kommune enda. Avtalen Fredensborg Fritid har inngått er med forutsetninga at Vang kommune sikrer kloakk- og avløpskapasiteten også for de neste tiåra. Med stor sikkerhet betyr det at kommunen må punge ut med mange nye millioner for å sikre framtidig kapasitet ved anlegget.

Mens kommunen venter på konsulentene, er en mulig løsning kommunen ser på, å kjøre kloakken ned fra Tyinkrysset til renseanlegget i Vang. Anlegget må nå utvides, og fristen for å levere skisseprosjekt er satt til 12. oktober. Saka viser at om en ikke planlegger godt nok, blir det dyrt, og trolig langt dyrere enn om en hadde gjort en god nok jobb på forhånd.

I Aurdal skal det også bygges nytt anlegg for å håndtere veksten i antall hytter i Aurdalsåsen. Dagens anlegg ligger i flomsona, og har heller ikke tilfredsstilt rensekrava på mange år. Vi sier; se til Vang. Sørg i alle fall for å få bygd et anlegg som tåler tidas tann.

I en tidligere utgave av lederen stod det at kommunen planlegger å kjøre kloakken fra Tyinkrysset og til renseanlegget i Vang. Dette er ikke avgjort, men en av løsningene kommunen ser på, og er nå rettet opp i teksten. Når det gjelder utvidelse av anlegget, er det skisseprosjektet som skal foreligge i oktober, og ikke oppstart av anlegget. Dette er nå rettet i teksten.