Einaste festival som ikkje søkte

Jørn Hilme-stemnets driftsselskap, Valdres Folkemusikkarrangement AS, søkte ikkje midlar frå kompensasjonsordninga.