Gå til sidens hovedinnhold

Eks­press­bus­sa­ne får 100 nye mil­li­o­nar i kri­se­støt­te i 2021

Re­gje­rin­ga fo­re­slo i den såkalla fase 3-pak­ken i mai i år å løy­ve 100 mil­li­o­nar kro­ner til ei tilskotsordning for kom­mer­si­el­le buss- og båt­ru­ter. Det­te til­ta­ket blir vidareført nes­te år, mel­der NTB.

For abonnenter