Ekstremt lav grunnvannstand i Valdres

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Som følge av tørken er grunnvannstanden svært lav og synkende i store deler av Sør-Norge. NVE har fem målestasjoner for grunnvannstand i regionen, på samtlige er målingene nå blant de laveste som har vært målt.