Andel eldre på sykehjem varierer mye i Valdres

Av

Nye tall viser at 120 innbyggere over 80 år fra Valdres bor på sykehjem. Andelen varierer stort mellom valdreskommunene.