Elekt­ri­kar­lær­ling Rune (19) for­tal­de Jo­nas om y-ve­gen og el­fa­get

Vald­res In­stal­la­sjon på Fa­ger­nes fekk stor­fint be­søk mån­dag.