Elevane fekk vera med på reinslaktinga til Fram Reinlag

Då Fram Reinlag starta slaktinga fredag var elevar frå Valdres vidaregåande skule med. Både biologielevar og restaurant og matfag-elevar fekk eit innblikk i korleis innhaustinga av reinsdyrkjøt går føre seg.