Se opp for elg langs vegen

Av

Vi er komen til den tida på året der det er ekstra farleg med elg langs vegen. Vi ser spor etter beiting på småkratt der bilar hastar forbi i stor fart.